Odgovor:

Betonsko postolje, kao nosač antene, prema mišljenjima Ministarstva građevinsrstva, saobraćaja i infrastrukture može se smatrati za deo linijskog infrastrukturanog objekta za elektronske komunikacije. Osnovica poreza na imovinu za infrastrukturne objekte elektronskih konumikacija  jeste njihova knjigovostavena vrednost na popslednji dan poslovne godine obveznika u godini koja prethodi godini za koju se porez na imovinu utvrđuje i plaća.

O navednom Ministarstvo finansija objavilo je i mišljenje broj 011-00-00168/2021-04 od 20.05.2021. godine u biltenu broj 6/2021 pod brojem 4.