Odgovor:

Poreskim obveznicima LPA, koji imaju otvoreno elektronsko sanduče u okviru Portala eUprave, vrši  se elektronska dostava rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica, umesto dostave rešenja preko pošte ili ličnom dostavom, saglasno članu 36. stav 14. ZPPPA, pri čemu se dostava na ovaj način vrši u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj upravi. Potvrda o elektronskoj dostavi uređena je članom 41. Zakona o elektronskoj upravi.

Međutim, na portalu eUprava za sada nije obezbeđen pristup zaposlenima u LPA opciji eDostava gde se mogu videti potvrde o elektronskoj dostavi.

Zbog toga se dokaz o dostavi poreskog rešenja u elektronski sandučić za sada može dobiti jedino štampom ekrana (print sreen) opcije u aplikaciji JIS LPA, gde se vidi da je dostava izvršena i kog datuma.

U sistemu JIS LPA u opciji Masovna štama – spisak rešenja, listić IFL_NO: zadati paramtre Godina, Vrsta dostave, Status e-dostave. U ovoj opciji vidi se status elektronske dostave svih rešenja poreza na imovinu fizičkih lica, pojedinačno i masovno donetih.