Odgovor:

Prosečne zarade koje se odnose na iznos firmarine ne unose se u program jer se firmarina utvrđuje na osnovu iznosa propisanih posebnom odlukom o lokalnim komunalnim taksama koju jedinica lokalne samouprave donosi u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

U vezi situacija kada drugostepeni organ i sud poništavaju rešenja  za firmarinu, zbog toga što se maksimalni iznos firmarine računa u odnosu na svaku istaknutu firmu pojedinačno, a ne u odnosu na obveznika u opštini, smatramo da se to tehnički ne može podržati, jer takav stav nije jedinstven i precizno na zakonu zasnovan.

Tehnički bi se donoošenje rešenja o utvrđivanju firmarine sa ograničenjem na nivou obveznika moglo doneti tako što bi se izvršio preračun firmarine tako da ukupan iznos po više lokacija ne prelazi propisani maksimalni iznos.