Odgovor:

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara uređeno je plaćanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, pri čemu se odredbe zakona koji se odnose na ovu naknadu primenjuju od 1. marta 2019. godine.

Početkom primene odredbi Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koje se odnose na naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odnosno od 1. marta 2019. godine, prestaju da važe odredbe člana 87. stav 3. tačka 3) i stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine i akta jedinice lokalne samouprave doneta na osnovu člana 87. ovog zakona, kao i Uredba o  kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i najvišeg iznosa naknade.

Članom 5 ZPPPA, kojim je uređeno načelo vremenskog važenja propisa, propisano je da se poreska obaveza utvrđuje na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, a da su radnje u poreskom postupku regulisane propisima koji su na snazi u vreme kada se preduzimaju.

Prema navedenom, obaveza po osnovu nakande za zaštitu i unapređivanje životne sredine za ranije godine može da se utvrđuje u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje propisuju zastarelost, što uzimajući u obzir relativni rok zastarelosti od pet godina, znači od 2016 godine. Takođe to znači da se za utvrđivanje ovih obaveza za 2016, 2017 i 2018 godinu primenjuju odredbe člana 87. Zakona o zaštiti životne sredine,  Uredbe o  kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i najvišeg iznosa naknade, kao i akta jedinice lokalne samouprave (vaše Odluke) donete na osnovu člana 87. ovog zakona, dakle u skladu sa materijalnim propisima koji su važili za konkretnu godinu za koju se vrši utvrđivanje naknade.

Napominjemo da prema Zakonu o nakandama za korišćenje javnih dobara, koji se primenjuje od 1. marta 2019. godine,  utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2019. i 2020. godinu vrši se na sledeći način:

ПЕРИОД УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕПРАВНИ ОСНОВОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕРОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
01.03. до 31.12.2019.Стара Уредба и стари ПравилникЈЛС-1 или ЈЛС-2до 31.7.2019. (Закон) – најкасније до 06.12.2019. (нова Уредба)
01.03. до 31.12.2019.Нова Уредба која упућује на стару Уредбу и стари ПравилникЈЛС-1 или ЈЛС-2Од 07.12.2019, а рок ДО за пријаву није прописан + плаћено до 22.12.2019. (нова Уредба)

07.12. до 31.12.2019

(25 дана)

Нова Уредба и нови ПравилникОбразац 1НИЈЕ ПРОПИСАН
2020Нова Уредба и нови ПравилникОбразац 1до 31.07.2020. (Закон)