Odgovor:

PRILOG 

U prilogu dostavljamo:

– primer rešenja o obustavi postupka prinudne naplate u slučaju kada je poreski obveznik izmirio dug po rešenju o prinudnoj naplati

– primer zaključka o prekidu postupka prinudne naplate u slučaju kada je poreskom obvueniku odobreno odlaganje plaćnja dugovanog poreza na rate.

Primere akata morate prilagoditi vašim potrebama.