Pitanja i odgovori

U podacima lokalne poreske administracije postoji poreska prijava za kuću za stanovanje od 400 m2. Obveznik je prethodnih godina primao rešenje o porezu na imovinu za tu kuću, plaćao je određeni iznos poreza ali i pored toga ima dugovanje za porez. Po zahtevu obveznika inspektor je izašao na teren i utvrđeno je da taj objekat ima manju kvadraturu koja iznosi 100 m2. Kako LPA da postupi obzirom da je obveznik zaduživan za veću kvadraturu, nije izjavljivao prigovor na rešenje koje je primao, a stvarno stanje je da je kuća manje kvadrature? Obveznik ne prihvata dug koji ima po osnovu poreza za kuću veće kvadrature, jer je utvrđena manja površina.

Odgovor »

Poreski obveznik je kupio pravno lice iz stečajnog postupka prošle godine i prijavu poreza na imovinu je podneo na osnovu zatečenih podataka, tj. po prosečnoj ceni jer se nije obavljala delatsnost u objektima. U ovoj godini kažu da je jedan deo počeo sa proizvodnjom i da će koristiti knjigovodstevnu vrednost, koju su proizvoljno odredili. Da li se ta vrednost uopšte može uzimati u razmatranje, jer su vrednosti obezvređene, a pored toga nisu ni izdate od strane ovlašćenog lica.

Odgovor »

Imamo pitanje u vezi stambenih jedinica koje nisu upisane u katastar, a fizički se nalaze u potkrovlju stambenih zgrada (stavljene su u funkciju, a da prethodno nisu pribavljene neophodne dozvole). Šta raditi kada kupac i investitor zaključe ugovor o kupoprodaji u kome se kao predmet kupoprodaje navodi samo stan za koji postoji i građevinska i upotrebna dozvola, a kupac faktički kupuje i “tavanski prostor” u potkrovlju (bez ugovora o kupoprodaji) i praktično integriše dva stana u jedan? Preko aplikacije mi kao služba dobijamo poresku prijavu u kojoj se iskazuje samo površina “legalnog” stana i pri tome ne znamo kolika je površina dela u potkrovlju. Kakve korake u tom smislu predlažete kako bi se prijavio i deo u potkrovlju?

Odgovor »