Pitanja i odgovori

U postupku zaostavštine našeg poreskog obveznika oglašeni su za naslednike supruga i sin. Uvidom u naš sistem, pokojnik je bio zadužen za dva objekta koja uopšte nisu bili predmet zaostavštine. Kada smo pozvali jednog naslednika, rekao je da je dogovor bio da njegov brat te objekte nasledi, budući da zvanično on ima prebivalište na toj adresi. Dakle, pokojnik je imao dva sina, ali je samo jedan sa majkom oglašen za naslednika. U razgovoru sa notarom smo saznali da on ne može da zna koju je sve imovinu posedovao pokojnik, ukoliko to naslednici ne kažu, te zato nije ni bila predmet zaostavštine, a pogotovu ako nije u sistemu postojao JMBG već katastarske šifre. Prema rečima naslednika koji se odazvao, u tim objektima njegov brat ne živi. Moje pitanje je na koji način mi njega da zadužimo?

Odgovor »

U postupku legalizacije obveznik legalizuje dogradnju ekonomskih objekata – za smeštaj i uzgoj goveda, smeštaj stočne hrane na ime supruge, registrovano je poljoprivredno gazdinstvo koje u navedenim objektima obavlja svoju delatnost (uzgoj i smeštaj goveda – farma goveda). Obzirom da do sada nije bilo prijavljeno ništa od navedenih objekata, smatramo da obveznika (obzirom da su objekti izgrađeni još 2007. godine, a dograđeni 2012. godine – izračunaćemo srednju godinu gradnje) treba zadužiti porezom i to za poslovni prostor (obzirom da objekti služe za obavljanje delatnosti, čl. 6a st. 7. ZPI) u skladu sa čl. 114. ZPPPA. Šta učiniti u ovom slučaju?

Odgovor »