Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreskom obvezniku je utvrđena poreska obaveza i doneto rešenje po osnovu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige koje je uručeno 19.06.2023. godine. U daljem postupku, 15.08.2023. godine na osnovu Rešenja o kupoprodaji, deo pripadajuće imovine je otuđen, i novim obačunom nije doneto izmenjeno poresko rešenje jer osnovica ne prelazi zakonski limit. Sa kojim datumom izvršiti storniranje prethodno utvrđenog rešenja kako bi postupak knjiženja bio sproveden u skladu sa Zakonom, uzimajući u obzir promenu koja je nastala posle masovnog obračuna u 2023. godini?

Odgovor »

Poreski obveznik ima u vlasništvu parcele i objekte za uzgoj koka nosilja, objekat za proizvodnju jaja, objekat za skladištenje jaja, objekat za skladištenje đubreta (od kokošaka) i prateće objekte. Objekti su investiciono-tehničkom dokumentacijom namenjeni i faktički se koriste u te svrhe i u RGZ-u se vode kao ostale zgrade. Obveznik ima registrovanu šifru delatnosti 4719-ostala trgovina na malo, ali ima registrovan ogranak, gde su mu objekti sa šifrom delatnosti 0147 uzgoj živine (APR). Obveznik se bavi uzgojem kokošaka, proizvodnjom jaja i prodajom istih od čega ostvaruje prihod. Obveznik u sistemu LPA ima šifru delatnosti 4719. Da li ima pravo na oslobođenje po članu 12. stav 1 tačka 10?

Odgovor »