Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Dobili smo zahtev za otpis duga poreza na imovinu fizičkog lica zbog pogrešno utvrđene obaveze u periodu od 2008-2019. godine. U našoj evidenciji utvrđeno je da je vasnik nepokretnosti (na osnovu Ugovora o kupoprodaji ) bilo maloletno lice, a da je poresku prijavu PPI-2 podnela majka kao staratelj 2008. godine. Prijavu je majka potpisala kao starartelj, koja je zaduživana do punoletstva sina tj. do 2019. godine. Koga je trebalo zaduživati i ko plaća poreske obaveze za maloletno lice? Da li treba otpisati utvrđene obaveze na ime majke koja je bila staratelj i po kom osnovu?

Odgovor »

Poreski obveznik je početkom godine posedovao dve nepokretnosti – kuću i stan. Prebivalište u ličnoj karti je bilo na stanu, na kom je i ostvario umanjenje poreskog kredita prilikom obračuna poreza. Da li da prilikom donošenja novog rešenja ukinemo poreski kredit za stan (iako je imao prebivalište do 10.08.), za koji se mora utvrditi obaveza do datuma ugovora o kupoprodaji, a da umanjimo zaduženje za kuću od 01.01.2023. godine (iako nije imao prebivalište do 10.08.)?

Odgovor »