Pitanja i odgovori

Odeljenju je dostavljeno Rešenje drugostepenog organa, kojim je predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje. U daljem sprovođenju postupka po žalbi, kako sprovesti rešenje drugostepenog organa ako je dug već naplaćen? U rešenju drugostepeni organ nalaže prvostepenom organu da donese novi poresko-upravni akt. Razlozi za prihvatanje žalbe su to što nisu dostavljeni svi dokazi (dostavnice, analitičke kartice i sl), a koje prvostepeni organ poseduje i smatra da je osnovano rađena prinudna naplata.

Odgovor »

Dobili smo od advokata zahtev za otpis dugovanja po osnovu računa samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva za jednog poreskog obveznika. Poreski obveznik je imao obaveze po osnovu pomenutog računa za period od 2009.-2011. godine i nije imao nijednu uplatu do današnjeg dana. Rešenja za 2009. godinu su mu rađena u 2010. godini, a za 2010. i 2011. u 2011. godini. Advokat u zahtevu traži otpis i troškove zastupanja stranke. Kako najlakše da odbijemo troškove advokata i pošto se ovde radi o apsolutnoj zastarelosti za 2009. i 2010. godini da li imate primer rešenja o apsolutnoj zastarelosti po službenoj dužnosti? Da li da uradimo rešenje za otpis po službenoj dužnosti (neće biti otpisan dug u celosti) i kako da odgovorimo advokatu?

Odgovor »