Pitanja i odgovori

PIO fond je izvršavajući rešenje o prinudnoj naplati od penzije prebacio na račun poreza na imovinu određeni iznos dana 10.05.2021. godine. Sada su podneli zahtev za povraćaj dela uplaćenog novca, zbog toga što je obveznik (primalac penzije) preminuo dana 28.04.2021. godine, pa su oni nama prebacili više 900 din za period od 29.04.-30.04.2021. godine. Da li  PIO fond u ovoj situaciji može da se javi kao ovlašćeni podnosilac zahteva za povraćaj novca imajući u vidu da je obveznik preminuo i da ostavinska rasprava još nije završena?​

Odgovor »

Pitanje je u vezi rešenja Privrednog suda o zaključenju stečajnog postupka putem bankrotstva. Osnov za  prenos neplaćenih obaveza u vanbilansnu evidenciju jeste pravosnažno rešenje Privrednog suda o zaključenju stečajnog postupka putem bankrotstva. Kada pogledamo rešenja privrednih sudova, piše Zaključuje se stečajni postupak nad…, Nalaže se …, Razrešava se…, itd, a u obrazloženju se navodi kada je pokrenut stečajni postupak, da dužnik nema imovine…, da nema na računu novčanih sredstava… da je stečajni upravnik predložio… itd. Dakle, u dispozitivu ni u jednom rešenju nismo videli da piše da se zaključuje stečajni postupak putem BANKROTSTVA. U skladu sa članom 148. stav 1. stečajni sudija donosi rešenje o zaključenju stečanog postupka. Da li je to rešenje u stvari rešenje o bankrotstvu? U članu 131. u delu unovčavanja stečajne mase piše da stečajni upravnik donosi rešenje o bankrotstvu.

Odgovor »

Na osnovu donetog rešenja o prenosu poreske obaveze u vanbilansno poresko računovodstva po osnovu zastarelosti, potrebno je izvršiti knjiženje istog. S obzirom da je rešenje uručeno 02.06.2021. godine, a da se utvrđeni iznos odnosi na poresku obavezu za koju je zastarelost nastupila pre 01.01.2021. godine, što znači da je datum dospeća 01.01.2021. godine za utvrđeni iznos. Kada se navedeno rešenje evidentira kroz aplikaciju IS LPA? Da li 15og dana od dana uručenja rešenja ili u roku od sedam dana od dana uručenja poreskog rešenja po članu 133. Pravilnika o poreskom računovodstvu?

Odgovor »