Pitanja i odgovori

Kod zahteva za povraćaj (preknjižavanje) pogrešno ili više uplaćenih novčanih sredstava na račun Komunalne takse za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila (840-714513-843-04) koju obveznici uplaćuju prilikom registracije, pa nakon toga dolaze kod nas radi povraćaja novca, trenutno imamo problem koji se sastoji u sledećem: obveznici sada tu Komunalnu taksu zajedno sa nekim drugim taksama za registraciju, uplaćuju na objedinjeni račun. Ukoliko uplaćena sredstva nisu iskorišćena, MUP je na original naloga za uplatu stavljao naznaku da sredstva nisu iskorišćena i overavao pečatom i potpisom. Zatim je obveznik od Uprave za trezor pribavljao potvrdu u kojoj je raščlanjen taj objedinjeni račun na više računa. Pisalo je koliko je konkretno novca uplaćeno na račun Komunalne takse i na osnovu toga smo radili rešenje. Međutim, u poslednje vreme Uprava za trezor ne izdaje potvrdu, nego obveznicima samo odštampa izvod (kao obična analitička kartica) bez ikakve overe. Da li i druge opštine imaju sličan problem i kako ga rešavaju?

Odgovor »

Počeli smo da donosimo rešenja prinudne naplate (blokada računa) za fizička lica. U slučaju kada obveznik ima više računa u više razlicitih banaka, radili smo ponaosob rešenja za svaki račun koji ćemo blokirati i istovremeno bi ih poslali poslovnim bankama. Desilo se da je prva banka odmah skinula iznos iz rešenja i blokirala račun. Poslali smo dopise ostalim bankama da obustave postupak prinudne naplate, ali neke od njih su već skinule iznose, iako smo se mi već namirili (što vidimo na kartici). Da li u tom slučaju ostaviti obveznike u pretplati? Takođe, kako da proverimo koja banka je od svih poslovnih banaka kojima smo poslali resenja o p.n. na istog obveznika skinula iznos i izvršila blokadu? Gde to proveriti? I šta u slučaju kad poslovne banke niti blokiraju, niti skidaju iznose, niti obaveštavaju zbog čega to ne čine?

Odgovor »

Obveznik, pravno lice ima veliki dug (uglavnom po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta), a nije zastareo obzirom da je bio u postupku prinudne naplate, odlaganja, a vođen je i postupak pred Upravnim sudom. JLS ima udeo u akcijama u tom preduzeću i to iznosu  od 80%. Za dug prema JLS, prema stanju u evidenciji LPA, dužnik će podneti zahtev Vladi RS za konverziju u skladu sa članom 67. stav 4. tačka 3) ZPPPA. Da li je moguće pokrenuti ovaj postupak i kakav je stav Vlade u ovakvim slučajevima, odnosno da li je moguća konverzija potraživanja JLS, kao poverioca, u udeo u kapitalu, po konverziji, u preduzeću u kome već ima udeo u akcijama?

Odgovor »