Pitanja i odgovori

Poreski obveznik zaključno sa 31.12.2010. godinom nije zaduživan komunalnom taksom. Dana 31.10.2012. godine dug mu je bio u mirovanju, ali je odmah ispao iz mirovanja zbog neplaćanja redovnih obaveza po osnovu poreza na imovinu (na kartici storno mirovanje duga 31.10.2012. godine). Od 04.03.2016. godine bio je u reprogramu po čl. 10, ali je reprogram ukinut usled neplaćanja 27.03.2017. godine. Kako u ovom slučaju računamo apsolutnu zastarelost, sa kojim datumom se smatra da je dug zastareo?

Odgovor »

Poreskom obvezniku je odobren reprogram sa grejs periodom od godinu dana po osnovu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige. Reprogram je uz dostavu avalirane menice iz banke odobren za iznos sa rešenja iz 2016. godine koje je utvrđeno retroaktivno. Poreski obveznik je uložio žalbu na navedeno rešenje. Posle godinu dana drugostepeni organ poništava rešenje i vraća prvostepenom organu na ponovnovni postupak i  odlučivanje. Da li treba poništiti reprogram? Da li poreski obveznik ima pravo da ponovo podnese zahtev za reprogram za isti dug (biće povećan za kamatu do datuma zapisnika)? Novo rešenje biće doneto u što kraćem roku i biće zaduženi za isti iznos. Obaveze po reprogramu još uvek nisu dospele, nakon ukidanja reprograma po službenoj dužnosti zbog poništenja rešenja i nakon donošenja novog rešenja, da li poreski obveznik ima pravo na reprogram za isti dug? Tekuće obaveze izmiruju redovno tako da je dug koji je u reprogramu i ukoliko se ukine reprogram samo po osnovu rešenja za 2016. godinu.

Odgovor »

Od strane uprave za Trezor upućen nam je zahtev za povraćaj čija je problematika sledeće: Uplatilac (fizičko lice) je popunio uplatnicu želeći da uplati zdravstveno osiguranje, ali je greškom radnika blagajne Uprave za Trezor novac usmeren na račun poreza na imovinu. Kako navedeni uplatilac nije naš obveznik, uplaćena sredstva legla su na depozit poreza na imovinu LPA. Ispravljajući svoju grešku Uprava za Trezor je stranci uplatila novac sa njihovog privremenog računa i zatim se obratila nama da mi izvršimo povraćaj sredstava sa poreza na imovinu na njihov privremeni račun. Tumačeći čl. 30. i čl. 35. Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa Trezora i čl. 56. Zakona o platnim uslugama, zaključujemo da je sama Uprava za Trezor trebala da ispravi sopstvenu grešku i da izvrši povraćaj sa našeg računa, bez obraćanja nama, ali nas interesuje Vaše mišljenje.

Odgovor »

Drugostepeni organ nam je poništio rešenje o ukidanju odlaganja plaćanja dugovanog poreza. Obveznik je na dan donošenja rešenja bio dužan, neredovno je izmirivao dospele rate i tekuće obaveze što je i bio razlog za ukidanje reprogama. Rešenje o ukidanju smo radili u sistemu LPA. Kako je ovo prvi put da nam drugostepeni organ poništi ovakvo rešenje, imamo nedoumicu da li kada donosimo novo rešenje u ponovljenom postupku, ukidamo reprogram na isti dan na koji smo ukinuli u poništenom rešenju?

Odgovor »

Kod zahteva za povraćaj (preknjižavanje) pogrešno ili više uplaćenih novčanih sredstava na račun Komunalne takse za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila (840-714513-843-04) koju obveznici uplaćuju prilikom registracije, pa nakon toga dolaze kod nas radi povraćaja novca, trenutno imamo problem koji se sastoji u sledećem: obveznici sada tu Komunalnu taksu zajedno sa nekim drugim taksama za registraciju, uplaćuju na objedinjeni račun. Ukoliko uplaćena sredstva nisu iskorišćena, MUP je na original naloga za uplatu stavljao naznaku da sredstva nisu iskorišćena i overavao pečatom i potpisom. Zatim je obveznik od Uprave za trezor pribavljao potvrdu u kojoj je raščlanjen taj objedinjeni račun na više računa. Pisalo je koliko je konkretno novca uplaćeno na račun Komunalne takse i na osnovu toga smo radili rešenje. Međutim, u poslednje vreme Uprava za trezor ne izdaje potvrdu, nego obveznicima samo odštampa izvod (kao obična analitička kartica) bez ikakve overe. Da li i druge opštine imaju sličan problem i kako ga rešavaju?

Odgovor »