Pitanja i odgovori

Pitanje se odnosi na donošenja rešenja većeg iznosa od zakona predviđenog maksimuma i primene Mišljenja MF broj 011-00-00862/2021-03. Tražili smo saglasnost od Ministarstva Finansija za utvrđivanje većeg iznosa za firmarinu za 2022. godinu, na koju smo dobili odgovor da JLS mogu podneti zahtev za dobijanje saglasnosti za utvrđivanje većeg iznosa firmarine do okončanja postupka za utvrđivanje budžeta za narednu godinu, tj. do usvajanja Odluke o budžetu za narednu godinu od strane skupštine lokalne vlasti. Kako postupiti u ovoj situaciji za donošenje rešenja za 2022. godinu?

Odgovor »