Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Obveznik je 2020. godine podneo zahtev u kom se poziva na zastarelost komunalne takse. Zahtev je odbijen, kao i žalba na to rešenje od strane drugostepenog organa. Obveznik pokreće upravni spor koji i dalje traje. U 2022. podnosi isti zahtev, na šta mu se donosi novo rešenje o odbijanju i sprovodi prinudna naplata kojom se naplaćuje ceo iznos obaveze. Na rešenje o odbijanju zahteva, obveznik podnosi žalbu, koju ovog puta drugostepeni organ usvaja zbog tehničke greške oko zavodnog broja zahteva. Kakvo rešenje treba doneti u ponovnom postupku, imajuči u vidu da se za istu stvar vodi upravni spor?

Odgovor »

Poreskom obvezniku je utvrđena firmarina privremenim akontacijama na osnovu prošlogodišnjeg rešenja, a uvidom u APR je utvrđeno da je brisan iz registra 23.02.2023. godine. Radi se o preduzetničkoj radnji, a imajući u vidu i činjenicu da još uvek nije dostupan poslovni prihod na 31.12.2022. godine, kao i da je dužan da plaća po privremenim akontacijama do dobijanja rešenja za tekuću godinu. Da li treba utvrditi obavezu za period 01.01.-23.02.2023. godine? S obzirom na to da je brisani preduzetnik rešenje o zaduženju se može uručiti na adresu prebivališta.

Odgovor »