Pitanja i odgovori

Pitanje se odnosi na donošenja rešenja većeg iznosa od zakona predviđenog maksimuma i primene Mišljenja MF broj 011-00-00862/2021-03. Tražili smo saglasnost od Ministarstva Finansija za utvrđivanje većeg iznosa za firmarinu za 2022. godinu, na koju smo dobili odgovor da JLS mogu podneti zahtev za dobijanje saglasnosti za utvrđivanje većeg iznosa firmarine do okončanja postupka za utvrđivanje budžeta za narednu godinu, tj. do usvajanja Odluke o budžetu za narednu godinu od strane skupštine lokalne vlasti. Kako postupiti u ovoj situaciji za donošenje rešenja za 2022. godinu?

Odgovor »

Poreski obveznik čije je sedište u drugoj lokalnoj samoupravi traži povraćaj novčanih sredstava na račun komunalne takse koja je evidentirana u našem knjigovodstvu po PIB-u i poziv na broj naše opštine. U nedoumici sam vezano za odredbu: Zahtev za povraćaj se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave ili Lokalne poreske administracije prema sedištu pravnog lica ili preduzetnika, odnosno prema mestu prebivališta fizičkog lica. Da li u konkretnom slučaju mi radimo rešenje za povraćaj?

Odgovor »