Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreskom obvezniku je utvrđena firmarina privremenim akontacijama na osnovu prošlogodišnjeg rešenja, a uvidom u APR je utvrđeno da je brisan iz registra 23.02.2023. godine. Radi se o preduzetničkoj radnji, a imajući u vidu i činjenicu da još uvek nije dostupan poslovni prihod na 31.12.2022. godine, kao i da je dužan da plaća po privremenim akontacijama do dobijanja rešenja za tekuću godinu. Da li treba utvrditi obavezu za period 01.01.-23.02.2023. godine? S obzirom na to da je brisani preduzetnik rešenje o zaduženju se može uručiti na adresu prebivališta.

Odgovor »