Pitanja i odgovori

Poreski obveznik sa sedištem u našoj opštini ima šifru pretežne delatnsti C 1431-Proizvodnja pletenih čarapa (po kojoj ostvaruje i maksimalni prihod) i obavlja je samo na teritoriji naše opšine, te je shodno tome za period od 2019. do 2022. godine podnosio prijave za eko naknadu, navodeći samo našu opštinu kao opštinu na kojoj obavlja delatnost. Poreski obveznik nas je obavestio da poseduje maloprodajne objekte (u kojima obavlja delatnost trgovine i koji nisu registrovani u APR-u) u drugim opštinama i da smatrajući da tamo ne obavlja delatnost proizvodnje i ne zagađuje životnu sredinu nije ni podnosio prijave, ali s obzirom da je jedna od opština zahtevala retroaktivno prijave za period od 2019. do 2022. godine, obveznik nam podnosi nove prijave za period od 2019. do 2022. godine u kojim navodi da obavlja delatnost u tri opštine. Da li poreski obveznik naknadu plaća samo opštini u kojoj obavlja pretežnu delatnost ili plaća i u opštinama u kojima obavlja delatnost trgovine? 

Odgovor »

Poreski obveznik je od 2011. do 2016. godine bio zaduživan po osnovu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za kuću za stanovanje. 2018. godine mu je uručena opomena. Po dobijanju opomene podneo je žalbu (ima karakter zahteva) i traži da mu se otpiše celokupan dug sa pripadajućom kamatom, jer navodi da mu rešenja nisu uručivana. U arhivi ne postoji nijedan dokaz o urednom uručenju, već samo napomene kurira da poreski obveznik živi u drugoj opštini. Kako postupiti u ovom slučaju?

Odgovor »