Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreski obveznik sa sedištem u našoj opštini ima šifru pretežne delatnsti C 1431-Proizvodnja pletenih čarapa (po kojoj ostvaruje i maksimalni prihod) i obavlja je samo na teritoriji naše opšine, te je shodno tome za period od 2019. do 2022. godine podnosio prijave za eko naknadu, navodeći samo našu opštinu kao opštinu na kojoj obavlja delatnost. Poreski obveznik nas je obavestio da poseduje maloprodajne objekte (u kojima obavlja delatnost trgovine i koji nisu registrovani u APR-u) u drugim opštinama i da smatrajući da tamo ne obavlja delatnost proizvodnje i ne zagađuje životnu sredinu nije ni podnosio prijave, ali s obzirom da je jedna od opština zahtevala retroaktivno prijave za period od 2019. do 2022. godine, obveznik nam podnosi nove prijave za period od 2019. do 2022. godine u kojim navodi da obavlja delatnost u tri opštine. Da li poreski obveznik naknadu plaća samo opštini u kojoj obavlja pretežnu delatnost ili plaća i u opštinama u kojima obavlja delatnost trgovine? 

Odgovor »