Pitanja i odgovori

Poreski obveznik je podneo za 2020. godinu poresku prijavu za eko naknadu sa podacima da je pretežna delatnost u APR-u 4690-trgovina na veliko, da maksimalne prihode obavlja od šifre 2030-proizvodnja boja i lakova, veliki uticaj, veliko pl i broj opštine jedna i doneto je rešenje u iznosu od 2 miliona. Nakon 3 meseca podnosi obrazac ZIG i novu prijavu elektronskim putem uz obrazloženje da delatnost obavlja na još tri opštine i to na sve tri obavlja trgovinu i smatra da doneto rešenje treba da se izmeni i podeli sa 4 opštine. Na koji način treba postupiti?

Odgovor »