Pitanja i odgovori

Potrebna mi je pomoć oko rešenja za prestanak poreske obaveze zbog zastarelosti prava na naplatu. Poslali smo opomenu, poreski obveznik je poslao advokata, advokat je posle 2 dolaska poslao zahtev za otpis i svoj troškovnik. Obveznik ima pravo na otpis na dan 01.01.2017. godine. Da li u rešenju u kojem utvrđujemo prestanak poreske obaveze na 01.01.2017. godine potrebno spominjati da smo slali opomenu, jer ta opomena nije prekinula zastaru već zastarelog duga i dolazak advokata? Šta navesti za odbijanje troškova advokata?

Odgovor »

Poreski obveznik sa sedištem u našoj opštini ima šifru pretežne delatnsti C 1431-Proizvodnja pletenih čarapa (šifra po kojoj ostvaruje i maksimalni prihod) koju i obavlja samo na teritoriji naše opšine, te je shodno tome za period od 2019. do 2022. godine podnosio prijave naknade, navodeći samo našu opštinu kao opštinu na kojoj obavlja delatnost. Poreski obveznik nas danas obaveštava da poseduje maloprodajne objekte (u kojima obavlja delatnost trgovine i koji nisu registrovani u APR-u ) u drugim opštinama i da smatrajući da tamo ne obavlja delatnost proizvodnje i ne zagađuje životnu sredinu nije ni podnosio prijave za utvrđivanje naknade, ali s obzirom da je jedna od tih opština zahtevala retroaktivno prijave naknade za period od 2019. do 2022. godine, obveznik nama takođe podnosi nove prijave za period od 2019. do 2022. godine u kojim navodi da obavlja delatnost u tri opštine. Da li poreski obveznik naknadu plaća samo našoj opštini u kojoj i obavlja pretežnu delatnost ili plaća i u opštinama u kojima obavlja delatnost trgovine? 

Odgovor »