Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreski obveznik – pravno lice je u toku 2023. godine podneo izmenjene poreske prijave PPI-1 za period 2018-2023. godine. Iste su knjigovodstveno evidentirane u 2023. godini. Od strane Odeljenja LPA izvršen je obračun kamate za pomenuti period i ista je rešenjem Odeljenja utvrđena obvezniku i proknjižena. Poreski obveznik je u 2024. godini podneo zahtev za plaćanje dugovanog poreza na rate. Da li obveznik može da ostvari pravno na otpis 50% kamate kroz postupak odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate imajući u vidu navedenu situaciju?

Odgovor »