Pitanja i odgovori

Imamo pitanje u vezi stambenih jedinica koje nisu upisane u katastar, a fizički se nalaze u potkrovlju stambenih zgrada (stavljene su u funkciju, a da prethodno nisu pribavljene neophodne dozvole). Šta raditi kada kupac i investitor zaključe ugovor o kupoprodaji u kome se kao predmet kupoprodaje navodi samo stan za koji postoji i građevinska i upotrebna dozvola, a kupac faktički kupuje i “tavanski prostor” u potkrovlju (bez ugovora o kupoprodaji) i praktično integriše dva stana u jedan? Preko aplikacije mi kao služba dobijamo poresku prijavu u kojoj se iskazuje samo površina “legalnog” stana i pri tome ne znamo kolika je površina dela u potkrovlju. Kakve korake u tom smislu predlažete kako bi se prijavio i deo u potkrovlju?

Odgovor »