Odgovor:

Shodno odredbama člana 73, 74. i 76. ZPPPA, poreski obveznik može podneti zahetv za odlaganje plaćanja dugovanog poreza koji se sastoji isključivo od kamate, najduže do  60 meseci, uz otpis kamate 50%, uz ispunjenje propisanih uslova.

Navedeno je dato i u mišljenjima Ministarstva finansija:

  • Bilten 5/16, mišljenje broj 011-00-436/2016-04 od 20.04.2016. godine – u Biltenu pod rednim brojem 4
  • Bilten 6/16, mišljenje broj 413-00-137/2016-04 od 29.06.2016. godine – u Biltenu pod rednim brojem 3.